Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2012

nonentity
5687 80b9
Reposted frommywonderland mywonderland
nonentity
Naj­większą słabością jest bez­gra­niczna miłość do głup­ca. Przy­nosi je­dynie zawód i cierpienie. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
nonentity
Zawsze mnie to dziwiło: Dwoje ludzi, którzy wiedzą o sobie niemalże wszystko nagle przestają się znać.
— cholernie niepojęte
Reposted fromaneth aneth viapunkahontaz punkahontaz
nonentity
Czasami mamy niewyobrażalne pragnienie, aby zacząć całe nasze życie od nowa.
— ...
Reposted frombelievee believee viapunkahontaz punkahontaz
nonentity
Ani różnice poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic. Oprócz jej braku.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viazabka zabka

July 18 2012

nonentity
1374 389d
Reposted fromsonaive sonaive
nonentity
1376 8949
Reposted fromsonaive sonaive
nonentity
Czuję, że za mało czasu nam tu zostało, by pozwolić sobie na to, by nie być razem.
— pezet
Reposted fromsinnombre sinnombre
nonentity
1456 3767
Reposted fromleimakid leimakid
nonentity
nonentity
nie wolno Ci się bać,
wszytko ma swój czas.
Ty jesteś POCZĄTKIEM
do każdego celu.
— Mela Koteluk. Działać bez działania.

July 16 2012

nonentity
Jaka musiałabyś być, żeby został?
Cóż za niedorzeczne pytanie..

Zastanów się lepiej, czego w nim brakowało, 
że nie potrafił być.
nonentity
Serce więzione w przyciasnej
klatce żeber- martwieje..
— Hey
Reposted fromcompromise compromise
nonentity
Boże, żeby tak móc być z tobą chociaż parę dni (...) Mówię ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy zaczynam sobie wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory (18.05.1964 r.)
nonentity
Let me tell you, if you are lucky enough to find an angel,
don't let her go.
— Submarine
Reposted fromcompromise compromise
nonentity
Jesteś o tyle spojrzeń ode mnie.
Jest mi o tyle Twych spojrzeń samotniej.
Ciemniej...
— K. K. Baczyński
Reposted fromcompromise compromise
nonentity
0708 a046 500
Reposted frometerycznie eterycznie viazabka zabka
nonentity
Czy wiesz, że "nigdy" i "na zawsze", to nie są tylko słowa?
One istnieją.. Pamiętaj.

July 10 2012

nonentity
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— Tadeusz Różewicz
Reposted frommefir mefir viaveronicax veronicax

July 09 2012

nonentity
Śni mi się ON. Nie znam go wcale, ale musiałam zauważyć. Jaźń nie potrafi sama tworzyć wizerunku. Gdzie Cię widziałam? Gdzie Cię poznałam aż tak, że sny mi szepczą co noc jaki jesteś?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl